กีตาร์ไฟฟ้า/Electric Guitar > Overtone
OVERTONE 
ELECTRIC  GUITAR

Model 3 x Single Coil
ราคา กีตาร์ไฟฟ้า 3,000 บาท
ราคา พิเศษ
2,800  บาท
OVERTONE 
ELECTRIC  GUITAR

Model 3 x Single Coil
ราคา กีตาร์ไฟฟ้า 3,000 บาท
ราคา พิเศษ
2,800  บาท
OVERTONE 
ELECTRIC  GUITAR

Model 3 x Single Coil
ราคา กีตาร์ไฟฟ้า 3,000 บาท
ราคา พิเศษ
2,800  บาท
OVERTONE 
ELECTRIC  GUITAR

Model 2 x Single Coil ,
1 x Humbucking

ราคา กีตาร์ไฟฟ้า 3,200 บาท
ราคา พิเศษ
3,000  บาท
OVERTONE 
ELECTRIC  GUITAR

Model 2 x Single Coil ,
1 x Humbucking

ราคา กีตาร์ไฟฟ้า 3,200 บาท
ราคา พิเศษ
3,000  บาท
OVERTONE 
ELECTRIC  GUITAR

Model 2 x Single Coil ,
1 x Humbucking

ราคา กีตาร์ไฟฟ้า 3,200 บาท
ราคา พิเศษ
3,000  บาท