กีต้าร์ บาราคูด้า
Baracuda D-25
กีต้าร์ บาราคูด้า
Baracuda D-110W
กีต้าร์ บาราคูด้า
Baracuda D-120W
กีต้าร์ บาราคูด้า
Baracuda D-160
กีต้าร์ บาราคูด้า
Baracuda OM-25
กีต้าร์ บาราคูด้า
Baracuda OM-70W