กีต้าร์ เฟนเดอร์
Fender CD-60


ราคา 9,000.-

ติดต่อ
099-254-2424 คุณวิค
099-249-5151 คุณตู่
กีต้าร์เฟนเดอร์
Fender Hello Kitty


ราคา 9,000.-

ติดต่อ
099-254-2424 คุณวิค
099-249-5151 คุณตู่

Fender Guitar(กีต้าร์เฟนเดอร์)