Veelah Guitars USA
            กีต้าร์  Veelah  คุณภาพเสียงเกินราคา ด้วยการเลือกวัสดุ  และการผลิตที่ได้มาตราฐาน    ทำให้ได้กีต้าร์เสียงคุณภาพ  กีต้าร์  Veelah  มีหลากหลายรุ่นให้เลือก  เริ่มตั้งแต่ กีต้าหัดเล่นใหม่  จนถึงระดับโปร  เลือกใช้งานตามความต้องการ 
            กีตาร์ทุกตัวทางร้านปรับทัชชิ่งและตรวจสอบคุณภาพทุกตัว  เพื่อให้ลูกค้าเล่นง่าย และได้สินค้าที่ได้คุณภาพกลับไป
       The V1 Series
     The V3 Series
     The V5 Series
     The V56 Series
     The V57 Series
     The V6 Series
     

Veelah Guitar V1-D /bag
กีตาร์โปร่ง
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V1-DCE /bag
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V1-OM /bag
กีตาร์โปร่ง
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V1-OMCE /bag
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V1-GACE /bag
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V1-P Slot Head /bag
กีตาร์โปร่ง, สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V3-DCE /Hardcase 
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V3-GACE /Hardcase 
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า สอบถามราคา
โทร.099-254-2424
Veelah Guitar V5-D /Hardcase 
กีตาร์โปร่ง สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V5-GACE /Hardcase 
(กีตาร์โปร่งไฟฟ้า) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V6-D /Hardcase
(กีตาร์โปร่ง) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V6-OMCE /Hardcase
(กีตาร์โปร่งไฟฟ้า) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V56-D /Hardcase 
(กีตาร์โปร่ง) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V56-DCE /Hardcase
(กีตาร์โปร่งไฟฟ้า) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V56-OM
/Hardcase

(กีตาร์โปร่ง) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V56-OMCE
/Hardcase
 
(กีตาร์โปร่งไฟฟ้า) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V57-OM /Hardcase 
(กีตาร์โปร่ง) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V57-GACE /Hardcase
(กีตาร์โปร่งไฟฟ้า) สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar TO GO M /bag
Travel Guitar (กีตาร์โปร่ง)
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar TO GO ME /bag
Travel Guitar(กีตาร์โปร่งไฟฟ้า)
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar TO GO S /bag
Travel Guitar(กีตาร์โปร่ง)
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424
Veelah Guitar TO GO SE /bag
Travel Guitar (กีตาร์โปร่งไฟฟ้า)
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar Nomadic Special Limited 2013 /Hardcase
(กีตาร์โปร่งไฟฟ้า)
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424
Veelah Guitar V3-OM /Hardcase
กีตาร์โปร่ง, สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V3-OMCE /Hardcase
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า, สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V3-D /Hardcase 
กีตาร์โปร่ง,สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V1-OME /bag
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Guitar V5-DCE /Hardcase 
กีตาร์โปร่ง สอบถามราคา
โทร.099-254-2424


Veelah Acoustic Guitar

Veelah V56
Veelah V56
Veelah V5
Veelah V3
Veelah V1