ขาตั้งเครื่องดนตรี Music Stand
ขาตั้งกีต้าร์ The Guitar เกรดA
ราคา: 350 Baht
ขาตั้งกีต้าร์
ราคา: 350 Baht
ขาตั้งกีต้าร์พับได้ K&M Wave 10" 17591
ราคา: 420 Baht

ขาตั้งกีต้าร์พับได้ K&M Memphis
17550-000-35
ราคา: 980 Baht
ขาตั้งกีต้าร์พับได้ K&M Heli 17580
ราคา: 680 Baht
ขาแขวนกีต้าร์ติดผนัง The Bull
ราคา: 280 Baht
ขาแขวนกีต้าร์ติดผนัง Hercules GSP-39WB
ราคา: 420 Baht
ที่วางเท้าสำหรับเล่นกีต้าร์
ราคา: 380 Baht
หัวไมค์แบบหนีบ
ราคา: 100 Baht
ขาตั้งโน้ต เกรด A
พับได้พร้อมกระเป๋า
ราคา: 380 Baht
ขาตั้งโน้ตแบบมาตราฐาน
ราคา: 590 Baht

ขาตั้งโน้ตพับได้
K&M 10100

ราคา: 1000 Baht
ขาตั้งโน้ตพับได้
K&M 10080

ราคา: 1300 Baht
ขาไมค์ตรง
ราคา: 530 Baht
ขาไมค์บูม
ราคา: 590 Baht
หัวไมค์แบบสวม
ราคา: 80 Baht
หัวไมค์ ยี่ห้อ K&M
ราคา: 150 Bath.
ขาไมค์ ยี่ห้อ K&M
ราคา: 1,300 Bath.
ฟองน้าครอบหัวไมค์
ราคา: 80 Bath.