กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine D-50C
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine D-51
Guitar Takamine G-340C
Guitar Takamine D-50N
Guitar Tamamine D50C
Guitar Takamine D51C
Guitar Takamine G-440C
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine
D-50N
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine
G-340C
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine
G-440C
กีต้าร์ทาคามิเนะ D-series กีต้าร์คุณภาพ ในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย ควบคุมคุณภาพใน
ทุกขั้นตอน ด้วยวิศวะกร และช่างฝืมือชาวญี่ปุ่น จึงทำให้คุณมั่นใจในคุณภาพ ในแบบฉบับของกีต้าร์ทาคามิเนะ
ที่นักดนตรีทั่วโลกยอมรับ

กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine D-21C
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine D-26S
Guitar Tamamine D21C
Guitar Takamine D26S
Guitar Takamine D-20
กีต้าร์
ทาคามิเนะ
Takamine

D-20
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine ED-05
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine EG-340
กีต้าร์ทาคามิเนะ
Takamine EG-440